FNV Metaal Provincie Noord-Brabant

Introductie en aan de slag!! 

De Code Duurzaam Marktgedrag in de Metaal bestaat uit afspraken voor zaken als goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Maar hoe kun je deze afspraken op een goede manier in de praktijk te brengen? Dit werkboek geeft hierop een antwoord. Het geeft ideeën om aan de slag te gaan met de Code. Kies zelf wat past bij jullie bedrijf.

Introductie en zichtbaarheid van de Code

De Code is opgedeeld in drie hoofdthema’s. Dezelfde indeling wordt gebruikt in het werkboek:

Hoe gebruik je het werkboek?

Zichtbaarheid van de Code

Als jullie aan de slag gaan met de Code, is het belangrijk dat deze zichtbaar is in het bedrijf. 

 1. Publiceer de Code. Voorbeelden: website/intranet (in de personeelsgids), social media (Facebook, Twitter enzovoort), personeelsblad (intern, vnl. voor de achtergronden), nieuwsbrieven (extern) enzovoort. 
 2. Hang de Code (of samenvatting hiervan) op in de werkruimten, het bedrijfsrestaurant en andere plaatsen.
 3. Verstrek de werknemers een papieren exemplaar van de Code, voorzien van een toelichting op het waarom van de Code.
 4. Zet de Code met terugkerende regelmaat op de agenda van het interne werkoverleg. 

Aan de slag met de Code

Hieronder staan verschillende mogelijkheden om met de Code aan het werk te gaan. Kijk naar de bedrijfsgrootte en bedrijfscultuur om te bepalen welke vorm het best past. Stel vervolgens vast op welke (sub)artikelen jullie je gaan richten. 

Top 3

 1. Laat de groepen/teams hun eigen Code-top 3 samenstellen: welke subartikelen vinden jullie het belangrijkst, waar kan nog aan gewerkt worden? Inventariseer op een flap alle Code-top 3’s. 
 2. Iedereen mag 3 punten uitdelen: 3 punten voor de belangrijkste gedragsregel of de punten verdelen over meerdere gedragsregels. De regel met de meeste punten staat op 1.
 3. Welke verbeteracties zijn aan te brengen bij de Code-top 3 (of meer). 

Enquête

De top 3 samenstellen kan ook met een (anonieme) enquête. Vervolgens kan geturfd worden welke subartikelen uit de Code het meest genoemd worden. Als bedrijf ga je hiermee aan de slag. Dit zijn de regels die het meest gevoeld worden in het bedrijf.

Stellingenspel

 1. Maak een paar prikkelende stellingen op basis van de Code en m.b.t. het bedrijf. 
 2. Eens of oneens, of zit je hier tussenin? Manieren om dit te uiten:
  • fysiek tonen door iedereen te vragen in de hoek ‘eens’, de hoek ‘oneens’ of daar tussenin, de plek ‘tussenin’ te gaan staan; 
  • iedereen een cijfer laten geven voor de stelling. Bijvoorbeeld: 1: helemaal mee eens. 5: helemaal mee oneens. Deze kunnen vervolgens op een flap verzameld worden;
  • iedereen anoniem zijn/haar reactie op de stelling op een briefje laten schrijven. Haal deze briefjes vervolgens op.
 3. Je kunt nu willekeurig een aantal meningen in de groep gooien, zonder dat de groep weet wie deze mening heeft. Door bovenstaande werkwijzen is iedereen verplicht mee te denken, een eigen mening te vormen en komt de mening van iedereen ter sprake. 
 4. Discussieer over de verschillende meningen en bespreek of en hoe er aan bepaalde gedragsregels uit de Code gewerkt moet worden. Sluit af met een heldere conclusie en maak hier afspraken over.