FNV Metaal Provincie Noord-Brabant

Artikel 2: Ontwikkelen

Leren en ontwikkelen is noodzakelijk om te blijven innoveren en in te spelen op de sneller wisselende behoeften van de markt. (Potentiële) talenten van werknemers worden gezien. Werknemers krijgen de ruimte om zich verder te ontplooien. 

2.1 Stilstand is achteruitgang

Opleiden, ontwikkeling en innovatie is cruciaal voor het bedrijf en zit of komt in het DNA van de organisatie. De werkgever en het management stellen steeds blijven leren en ontwikkelen centraal. Werknemers beschouwen investeringen van de werkgever in opleidingen niet als ‘iets vanzelfsprekends’.

2.2 Persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap worden onderhouden 

Werknemers nemen hun vak serieus en leveren kwaliteit. Ze houden hun vakkennis ‘up to date’ en investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De werkgever maakt het mogelijk: hij moedigt de werknemer aan en investeert in tijd en middelen.

2.3 Opleiden voor de keten en regio

Goed opgeleid personeel in de regio versterkt de concurrentiepositie van de keten en regio. De werkgever is niet bang om ‘op te leiden voor de concurrent’ want zijn bedrijf is onlosmakelijk verbonden met de keten en regio. De werknemer ziet leren als basis voor zijn werkzekerheid op de regionale arbeidsmarkt.

Waarom en wat wordt er bedoeld?

Artikel 2 gaat over het belang van permanent leren van kennis en vaardigheden. De technologische en digitale innovaties binnen de sector gaan snel en de vraag van de markt verandert voortdurend. Snel en adequaat hierop kunnen inspelen is cruciaal. 

Het vraagt om een leercultuur, een versterking van leren op de werkplek en het verbeteren van loopbaanmogelijkheden binnen het bedrijf, de regio of de keten. Waardoor leren niet alleen voor het bedrijf maar ook voor de werknemers oplevert. 

In de subartikelen staan belangrijke onderdelen over ontwikkelen

Artikel 2.1 Opleiden, ontwikkeling en innovatie zijn cruciaal. We zien dit, snappen dit en handelen hiernaar. Het vraagt om een leercultuur waar we mogen oefenen en experimenteren zonder daar meteen op afgerekend te worden. Een omgeving waar leergierigheid, creativiteit en innovatiedrang als positief worden gezien. Iets dat goed is voor ons bedrijf en voor ons zelf. 

Artikel 2.2 We zijn trots op ons vakmanschap: vakmanschap=meesterschap. We dragen onze vakinhoudelijke kennis en onze ervaring graag over aan nieuwe collega’s. We overleggen met elkaar om vakinhoudelijke problemen op te lossen. We werken aan doorontwikkeling van onze kwaliteiten om werk van kwalitatief hoog niveau af te leveren. De organisatie zorgt ervoor dat we het werk interessant en uitdagend blijven vinden. 

Artikel 2.3 We zien dat het voor werknemers én werkgevers belangrijk is aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Als bedrijf heb je oog voor samenwerken binnen de keten en regio. We snappen dat ontwikkelen en het breder inzetbaar maken van de werknemer het bedrijf versterkt. Werkzekerheid betekent het voortdurend bijhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen carrière en inzetbaarheid.