FNV Metaal Provincie Noord-Brabant

Artikel 1: Gedrag

Werkgevers en werknemers* gaan respectvol met elkaar om; wetende dat er uiteindelijk één is die bepaalt en de eindverantwoordelijkheid heeft. Men houdt rekening met elkaars belangen, positie, verwachtingen en mogelijkheden. Beide zien dat ze allebei bijdragen aan het succes van het bedrijf én dat ze ook een verantwoordelijkheid hierin hebben.

1.1 Afspraak is afspraak

De werkgever en werknemers zijn zorgvuldig in het nakomen van hun afspraken. Het spreekt voor zich dat beide zich houden aan de geldende wet- en regelgeving, zoals cao, ARBO- en veiligheidsregels. Werkgever en werknemer zijn te goeder trouw.

1.2 Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

De werkgever hanteert een fair en sociaal beleid. De werkgever geeft zelf het goede voorbeeld in gedrag en houding. Werknemers stellen zich onderling collegiaal en solidair op. Werkgever en werknemers tonen respect voor andere culturen en achtergronden.

1.3 Antwoorden voordat een vraag gesteld wordt

De werkgever is transparant en informeert zijn werknemers proactief over de doelen en resultaten van het bedrijf. Hij communiceert open en helder over veranderingen, de reden hiervoor en het nut daarvan. Werknemers informeren hun werkgever over (aanpassingen in) het werk.

Waarom en wat wordt er bedoeld?

Artikel 1 van de Code gaat over het scheppen, dan wel het verbeteren van gedrag om zo een cultuur van permanent leren in gang te zetten. De cultuur van een bedrijf maakt of breekt het succes van een lerende organisatie. 

Hoe gedragen we ons op ons werk? Hoe gaan we op een respectvolle manier met elkaar om? En welk gedrag willen we in ons bedrijf?

In de subartikelen staan belangrijke onderdelen over deze omgangsvormen. 

Artikel 1.1 We nemen afspraken serieus; niet alleen zeggen, maar ook doen! We letten op de kwaliteit van een afspraak: is de afspraak op een goede manier tot stand gekomen, is het waarom van de afspraak duidelijk, is er voldoende draagvlak, zijn de verwachtingen over en weer helder? Afspraken zijn niet heilig; ze kunnen aangepast worden. Het gaat immers om het doel van de afspraak, niet om de afspraak op zich! 

Artikel 1.2: We houden rekening met elkaar. We helpen en ondersteunen elkaar en vragen ons af wat we zelf zouden willen en checken bij een ander of dat ook geldt. We gaan tactvol om met fouten van elkaar. Mensen kunnen/mogen fouten maken: we zijn nieuwsgierig naar ‘het waarom’ in plaats van ‘de schuldige’ . 

Artikel 1.3: We houden elkaar op de hoogte. Niet geïnformeerd zijn zorgt voor ruis, wantrouwen en onbegrip; het getuigt niet van respectvolle omgangsvormen. We informeren elkaar tijdig, volledig en correct. We nemen zelf het initiatief. We geven ruimte om vragen te stellen en zijn hierin geïnteresseerd. We willen begrijpen wat de ander vertelt.