FNV Metaal Provincie Noord-Brabant


Met het ondertekenen van de Code Duurzaam Marktgedrag Metaal werken werkgevers en werknemers samen aan een lerende bedrijfscultuur. Deze bedrijven zijn toekomstbestendig, sluiten aan bij de steeds veranderende markteisen en hebben aandacht voor respectvol gedrag en invloed voor medewerkers op de koers van het bedrijf en de werkprocessen. 
Lees meer >>


Klik hier voor pdf Code                          Persberichten:   
Klik hier voor pdf Werkboek                Vier bedrijven ondertekenen de Code
                                                                     1e ondertekenaars Code,
                                                                     Open brief Code & CAO
                                                                     Uitreiking aan Gedeputeerde    

                                                       

Gezocht:

Bedrijven die een voorbeeld kúnnen en wíllen zijn! Lees meer >>

Artikel 1: Gedrag

code1.png

Werkgevers en werknemers* gaan respectvol met elkaar om; wetende dat er uiteindelijk één is die bepaalt en de eindverantwoordelijkheid heeft. Men houdt rekening met elkaars belangen, positie, verwachtingen en mogelijkheden. Beide zien dat ze allebei bijdragen aan het succes van het bedrijf én dat ze ook een verantwoordelijkheid hierin hebben.

Aan de slag >>

Artikel 2: Ontwikkelen

code2.png

Leren en ontwikkelen is noodzakelijk om te blijven innoveren en in te spelen op de sneller wisselende behoeften van de markt. (Potentiële) talenten van werknemers worden gezien. Werknemers krijgen de ruimte om zich verder te ontplooien. 

Aan de slag >>

Artikel 3: Invloed

code3.png

Werknemers zijn betrokken als ze inspraak hebben op de koers van een bedrijf. De werkgever geeft werknemers de mogelijkheid rechtstreeks of indirect (beslissende) invloed uit te oefenen. Er wordt steeds gezocht naar een balans tussen belangen van werknemers en de werkgever.

Aan de slag >>